Resorter som kan göra skillnad

Vi har alla ett ansvar att ta hand om miljön

Med över 60 års erfarenhet av att skapa mycket uppskattade all inclusive-resor känner vi väl till vikten av miljövård. För oss är hållbar turism A och O.

När vi bygger nya resorter är det viktigt att de är i harmoni med de vackra platser runtom i världen där de ligger. Det innebär bland annat effektiv hantering av energi, att behandla och återvinna vatten vi förbrukar, att använda förnybara energikällor, minska matsvinn med mera. Detta är något vi även implementerar på äldre resorter. Vi arbetar också för att stödja och bidra till lokalsamhället.

Bevarande av de underbara platser där resorter ligger

Hej då plast!

2018 lanserade Club Med som grupp programmet "Bye-Bye Plastics!" med syfte att fasa ut engångsplast (sugrör, servis, toalettartiklar o.s.v.) i våra barer, restauranger och hotellrum.

Årligen skapas enorma mängder plastavfall i Asien varför vi har fokuserat på våra resorter i världsdelen. Plastsugrör har ersatts av papperssugrör – och de erbjuds bara om gästen ber om ett sugrör enligt vår ”straw on request”-policy. Bara på Club Med Phuket i Thailand har vi sett användningen minska med cirka 1 000 sugrör om dagen.

Bevarande av naturarv

I vår nyproduktion är det alltid en prioritet att i så stor utsträckning som möjligt integrera våra resorter i det naturliga landskapet, inte minst genom att använda oss av lokala byggnadstekniker. Vi ser också till att begränsa byggnadskonstruktionen till ynka 7 procent av den totala landarealen.

Finolhu Villas i Maldiverna består 95 procent av grönskan av öns naturligt växande flora. Club Med adderade bara 5 procent för att ge resorten lite mer färg. Bevattningen sker endast med gråvatten.

Green Globe-certifieringar 🌍

De flesta av våra resorter är i dag Green Globe-certifierade. Bland annat våra resorter i Indonesien, Thailand, Mauritius och Maldiverna.

Green Globe har en av de striktaste internationella och oberoende certifieringsprocesserna för hållbar turism i världen. De certifierar enbart rese- och turismföretag som dokumenterar sina hållbara aktiviteter enligt en omfattande lista med över 300 kriterier på områden som hållbar förvaltning, ekonomi, kulturarv och miljö. Dessa rapporteras in till Green Globe-systemet och kontrolleras även på plats av en ackrediterad, oberoende kontrollant som sedan tilldelar och eller förlänger certifieringen två gånger om året.

Vi arbetar outtröttligt för att samtliga våra resorter ska Green Globe-certifieras.

Byggnadskonstruktion och infrastruktur

Vi letar ständigt efter ny teknologi för att göra våra resorter ännu mer miljövänliga.
Finolhu Villas i Maldiverna har vi bland annat installerat enorma solpaneler. I nuläget genererar de 30 procent av resortens elektricitet.

Minskat matsvinn

Vi är pionjärer inom att erbjuda vällagad gourmetmat inom ramen för all inclusive. Därför är vi också mycket medvetna om matsvinn och gör vårt bästa för att ständigt minska det. I nuläget ligger det på cirka 101 gram per gäst.

Naturvård och viltskydd

Vi har tagit hjälp av ledande djurskyddsexperter för att utveckla så god praxis som möjligt när det kommer till att främja djurs välbefinnande och inte bidra till att djur exploateras. Några exempel på vårt arbete är sköldpaddskläckeriet på Bintan Island, att bevara korallreven runt Club Med Kani och fiskeskyddet vid Finolhu Villas som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden i Maldiverna.

Stiftelsen Club Med Foundation

Stiftelsen Club Med Foundation

Stiftelsen Club Med Foundation är nu över 40 år!

Sedan stiftelsen Club Med Foundation grundades 1978 har den banat väg för tusentals av våra medarbetare att engagera sig i över 140 olika solidaritets- och volontärprojekt runtom i världen. Stiftelsen har bland annat inlett socialt stöd och utbildningsstöd till många olika samarbetspartners, gett barn tillträde till sportakademier, hjälpt barn med allvarliga sjukdomar och samarbetat med lokala föreningar vilka jobbar med att skydda biologisk mångfald.

Stiftelsens ambition är att bidra till att bana väg för mer hållbar turism, vilket i sin tur innebär mer eftersträvansvärd turism.

Upptäck stiftelsen Club Med Foundation