Inte bara ett jobb utan en glädjerik upplevelse

Vi är fast övertygade om att glada medarbetare - så-kallade G.O® eller G.E® - leder till glada gäster - så-kallade G.M®. På den grunden har vi byggt en unik karriärsmodell som tillåter våra anställda att utvecklas och förverkliga sin potential inom företaget.

Våra medarbetare kallas för G.O® efter franskans ”gentils organisateurs” (ung. vänliga arrangörer) eller G.E® efter franskans ”gentils employés” (ung. vänliga anställda). Vi kallar gäster för G.M® efter franskans ”gentils membres” (ung. ”vänliga medlemmar”).

”Vi lägger stor vikt vid lagandan, och tycker om att jobba ihop och utvecklas tillsammans”

Att vara anställd som G.O® eller G.E® är så mycket mer än bara ett jobb. Det är en berikande upplevelse som ofta förändrar hela livet, vilket gör Club Meds personal till en av företagets starkaste egenskaper. Våra medarbetare utvecklas på så många olika plan, överträffar sina mål och bildar långvariga vänskapsband. Club Med är en unik arbetsplats, både på ett personligt plan för våra anställda och rent geografiskt.

Klicka här för att läsa om olika jobb inom Club Med

En fantastisk upplevelse

87 procent av våra medarbetare menar att ”det är mer än ett jobb att arbeta för Club Med”*

Tack vare sina lysande personligheter, är det våra G.O© och G.E® som ställer sig i strålkastarljuset under föreställningar och programverksamheter på våra resorter. Erfarenheten utvecklar inte bara konstnärliga kreativitet utan också deras kommunikation och ledarskapsförmåga. De uppmuntras att överträffa sig själva vilket leder till utökat självförtroende, mod och en vilja att prova på helt nya saker.

*Sedan 2014 genomför Club Med den interna undersökningen Voice med alla våra G.O® och G.E®. Svarsfrekvensen ligger på 71 procent. Voice görs på 20 olika språk och även i form av en innovativ ljudversion för dem som har läs- och skrivsvårigheter.

En oförglömlig arbetsplats

På våra resorter och kontor erbjuder vi en unik och internationell arbetsmiljö.

Det är svårt att beskriva hur det är att jobba för Club Med. Vi har en unik företagskultur med en oslagbar laganda som som innebär en oförglömlig yrkesupplevelse.

Alla arbetsplatser inom Club Med präglas starkt av den rika mångfald som finns bland våra medarbetare. Så varför inte prova på? Kom och jobba för Club Med under en säsong eller delta i ett längre program, och upptäck på egen hand den vänlighet, generositet och glädje som genomsyrar jobbet.

Ett meningsfullt jobb

En chans att delta i projekt du brinner för.

Sedan stiftelsen Club Med Foundation grundades 1978 har den banat väg för våra medarbetare att engagare sig i solidaritets- och volontärarbete över hela världen.

Här är fem exempel på Club Med Foundations insatser:
• Påbörjat socialt stöd eller utbildningsstöd till nitton samarbetspartners som ska pågå över tid.
• 500 barn har fått tillträde till åtta olika sportakademier.
• Fler än 3 000 deltagare på festen Goûter Planétaire som organiserats på 40 olika resorter.
• Sex barn med allvarliga sjukdomar har fått en dröm att gå i uppfyllelse.
• Samarbete på 20 resorter med lokala föreningar som jobbar med att skydda biologisk mångfald.

Vi skapar långvariga relationer

G.O® och G.E® med vitt skilda bakgrunder utvecklar sina talanger och inspirerar gäster

Club Meds internationella framgångar och rörligheten bland våra medarbetare skapar unika förutsättningar för mångfald. I våra arbetslag jobbar människor med till exempel olika erfarenheter, bakgrund, religiös och etnisk tillhörighet.

Club Med som arbetsplats

• Cirka 80 procent av våra tjänstechefer och 100 procent av våra hotellchefer är internbefordrade.
• 46 procent av de högsta cheferna inom företaget är kvinnor.
• På 55 procent av våra resorter består arbetslagen av medarbetare med över 15 olika nationaliteter, och på 90 procent av våra resorter har de över nio olika nationaliteter.
• Vi vidareutbildar våra chefer i hur de leder team med mångfald och skapar en inkluderande arbetsplats.
• Sedan 2008 har vi en särskild avdelning som jobbar för att se till att Club Med är tillgängligt och inkluderande för funktionsnedsatta. Vi har lång väg kvar att gå, men i dag har 4,5 procent av våra anställda någon form av funktionsnedsättning (inklusive underleverantörer) och under 2018 anställde företaget 41 personer med funktionsnedsättning.

Givande och varierande kärriärsmöjligheter

• 20 procent av våra G.O® har från ett år till ett annat kunnat gå vidare till en annan roll.
• 26 procent av våra G.O® och G.E® byter land de jobbar i.
• I Europa erbjuder vi en unik uppehållsrätt för vår utomeuropeiska medarbetare. Den innebär att de kan tillbringa sommarsäsongen i ett sydeuropeiskt land och den efterföljande vintersäsongen i franska Alperna.

Club Med Talent University

• Många tusen, närmare bestämt 15 500, av våra G.O® och G.E® genomför årligen olika utbildningar.
• Över en tvåårig tidsperiod får 83 procent av våra medarbetare som jobbar på en resort vidareutbildning.
• Varje år välkomnar vi 1 200 praktikanter via Club Meds Talent Campus som organiseras i Frankrike, Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika.
• Våra G.O® och G.E® har över 200 kurser och diplomutbildningar att välja mellan.
• I samarbete med Université Paris-Est Créteil (UPEC) kan Club Meds hotellchefer gå en masterutbildning (M2) i International SME Management.

Tillbringa varje arbetsdag med kollegor från hela världen

• Alla Club Med-anställda har kollegor från hela världen med vitt skilda bakgrunder, nationaliteter och kultur.
• Inom företaget arbetar 109 olika nationaliteter.
• På 90 procent av våra resorter består arbetslagen av medarbetare med över nio olika nationaliteter.
• På 55 procent av våra resorter består arbetslagen av medarbetare med över 15 olika nationaliteter.

Mångfald är en styrka

En arbetsmiljö blir bevisat bättre av mångfald. Sedan 2007 har Club Med arbetat med att öka antalet anställda med funktionsnedsättning.

En inkluderande arbetsplats för personer med funktionsnedsättning

Vår avdelning för funktionsnedsatta är ansvarig för att skapa och implementera vår policy, att Club Med ska vara en arbetsplats som är välkomnande och fungerar för personer med olika slags funktionsnedsättning. Avdelningen jobbar med att implementera det femte företagsavtalet gällande anställning av personer med funktionsnedsättning, som anger mål i termer av:

• Reykrytering.
• Introduktion för och integration av anställda med funktionsnedsättning.
• Anpassning av arbetsplatsens miljö och tillgänglighet.
• Tillvarata anställda med funktionsnedsättning och utveckla karriärsmöjligheter.
• Omklassificering.
• Kommunikation och ökad medvetenhet.
• Vidareutbildning.
• Samarbete med organisationer och företag som jobbar med anställningsskydd och rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Några siffror på vad vi uppnått

• Sedan 2007 har Club Med anställt drygt 400 personer, välkomnat 13 studenter och 50 praktikanter som alla har någon slags funktionsnedsättning.
• Arbetsmiljön har anpassats på 300 olika vis.
• Sedan 2014 har vi haft sessioner på totalt 1 800 timmar för att öka medvetenheten om funktionsnedsättningar.
• 4,58 procent (2018) av våra medarbetare (inklusive underleverantörer) har någon form av funktionsnedsättning.

Några exempel på hur det gått till

• Uppsikt över jobbsökande som har identifierats som personer med funktionsnedsättning, från rekrytering till att arbetet inleds.
• Personalstöd i form av anpassning av arbetsmiljöer, säkerställa att dokument är mer tillgängliga och dylikt för att möjliggöra delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning.
• Regelbunden kunskapsförmedling och initiativ för att öka medvetenheten på våra HR-avdelningar samt för all receptionspersonal på våra resorter och i Frankrike.
• Handel med varor och tjänster från organisationer som jobbar med yrkesinriktad rehabilitering samt företag som jobbar med inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Särskilda stadgar

• Ekonomiskt stöd för att kunna gå utbildningar.
• Särskild betald ledighet.
• Större frihet att jobba hemifrån.
• Stöd till anställda med funktionsnedsättning för att hjälpa dem överbrygga de hinder de möter i arbetslivet. Vi utgår från och implementerar de åtgärder som företagshälsovården rekommenderar.
• För anställda vars funktionsnedsättning kräver hjälpmedel (hörapparater, nackskydd, ryggbälte o.s.v.) bidrar vi med hjälp att skicka ansökningar och få ekonomiskt stöd.

Club Meds arbete med hållbarhetsfrågor

Happy to Care

Vårt arbete med hållbar turism

Respekt för natur och miljö

Specialister på drömplatser, medvetna om deras ömtålighet

Lokal utveckling

För att ge tillbaka till lokalsamhället