Vad är syftet med en CSR-rapport?

Sedan 2007 har Club Med publicerat en CSR-rapport (Corporate Social Responsibility) för att visa hur vi tar ansvar för och uppfyller – ibland överträffar – viktiga, lagstadgade krav på mänskliga rättigheter, miljö och socialt ansvar. Det är också betydelsefullt för oss att vara uppriktiga och transparenta gentemot alla våra anställda och samarbetspartners, och kunna visa på kontinuerliga framsteg inom de områden som behöver utvecklas. Åtaganden och åtgärderna som beskrivs kan alltid förbättras, det kan även sättet vi rapporterar dem på. Har du kommentarer på eller frågor om CSR-rapporten från 2021 är du välkommen att höra av dig till developpement-durable@clubmed.com.

Det här kanske också intresserar dig...

Happy to Care

Vårt arbete med hållbar turism

Respekt för natur och miljö

Specialister på drömplatser, medvetna om deras ömtålighet

Lokal utveckling

Pionjärer inom turisum, främjar lokal utveckling

En ansvarstagande arbetsgivare

Glad personal leder till glada gäster