Juridisk information

Företagsnamn: CLUB MED SAS – Företaget är inkorporerat i Frankrike med registreringsnummer 572 185 684 och bedriver verksamhet i Norden och Storbritannien i enlighet med lagarna i England och Wales, med registreringsnummer FC 014776.

Adress: Connect House, 133-137 Alexandra Road, London SW19 7JY, Storbritannien

Telefonnummer: 08 509 218 67

VAT-nummer: 503 2632 89

Finansiell garanti: Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme ( A.P.S.) 15, avenue Carnot, 75017 Paris, Frankrike

Försäkring: GENERALI ASSURANCES IARD
7 Boulevard Haussmann- 75456 Paris, Cedex 09
N° RCP AA.992.497