Vår vision

Vi sätter stor stolthet i att våra resorter ska erbjuda en lycklig paus från vardagen. En viktig del av det är att våga blicka framåt och anta morgondagens utmaningar.

Jordens resurser är ändliga. Inom Club Med är vi väl medvetna om den påverkan som turism har på miljö och natur. Vi tror att vår affärsverksamhet på olika sätt kan gynna lokala samhällen där vi arbetar. Och vi anstränger oss för att alla våra anställda ska finna mening i sitt jobb.

Ett gammalt åtagande med en uppdaterad strategi

Avgörande datum från 1950 fram till i dag

§ 1950 - Club Méditerranée grundas, ursprungligen som en ideell förening.
§ 1965 - Vår första permanenta resort öppnas i Agadir i Marocko. Resmålet väljs på grund av sin naturliga skönhet och gästfrihet, men också för att kunna bidra till viktig återuppbyggnad av regionen som hade drabbat av en förödande jordbävning.
§ 1973 - Det första reningsverket i Mauritius anläggs vid Club Med Pointe aux Canonniers.
§ 1978 - Ett enormt solpanelsfält anläggs på Club Med Les Boucaniers i Martinique.
§ 1978 - Stiftelsen Club Med Foundation grundas.
§ 2005 - Club Med bildar sin avdelning för hållbar utveckling.
§ 2012 - Club Med Valmorel är det första bergshotellet i Frankrike att HQE-certifieras, High Environmental Quality.
§ 2013 - Kinas första naturliga pool invigs på Club Med Guilin.
§ 2019 - Club Med lanserar programmet Happy to Care.

Visste du…

Club Med Foundation är en av de äldsta, företagsgrundade stiftelserna i Frankrike. Vårt långa arbete med att engagera vår personal och därefter involvera våra gäster har hjälpt tusentals anställda och besökare att bidra till olika solidaritets- och hjälpinsatser. Upptäck och stötta projekten via Friends of the Club Med Foundations hemsida: www.amisfondationclubmed.com

Specialister på drömplatser, medvetna om deras ömtålighet

Så att vi kan bevara jordens exceptionella miljöer

§ Certifierat hållbara resor: 80 procent av våra resorter är Green Globe-certifierade och vårt mål är att 100 procent ska vara det år 2021.
§ Konkreta miljömål så som att fasa ut engångsplast, minska matsvinn och främja djurs välbefinnande.
§ Aktiviteter med syfte att upptäcka naturen, skydda och bevara den.

Läs mer

Pionjärer inom turisum, främjar lokal utveckling

Vi engagerar oss lokalt

§ Stiftelsen Club Med Foundation ser till att lokalt utbyte är centralt i vad vi erbjuder. Initiativet ”Friends Around the World” innebär t.ex. att barn som bor vid våra resorter har möjlighet att delta i barnklubbsaktiviteter.
§ Programmet Green Farmers jobbar med ekologiska initiativ inom jordbruk och ger stöd till lokala bönder.
§ Respekt för lokalsamhället, stöd till den lokala ekonomin och förebyggande insatser för mänskliga rättigheter i relation till turism, t.ex. genom samarbete med barnrättsorganisationen EPCAT som arbetar mot sexuell exploatering av barn.
§ 75 procent lediga tjänster tillsätts av lokal arbetskraft och vi utvecklar lokala inköp.

Läs mer

Glad personal leder till glada gäster

Vi erbjuder mer än ett jobb

§ 100 procent av våra Chefs de Village, hotellchefer, är internbefordrade.
§ 46 procent av medlemmarna i våra ledningskommittéer är kvinnor.
§ 90 procent av våra resorter har arbetslag med minst nio olika nationaliteter.

Läs mer

Exempel på viktiga initiativ på våra resorter

Club Med arbetar grundligt för hållbar turism

och våra insatser är certifierade av internationella organ och specialister

§ 100 procent av våra resorter som byggts sedan 2018 är BREEAM-certifierade, eller uppfyller de högt ställda krav motsvarande miljöcertifieringssystem bedömer nyproducerade byggnader och deras miljöprestanda inom.
§ 46 av våra resorters hållbarhetsarbete är Green Globe-certifierat. Målet är att år 2021 ha uppnått 100 procent.
§ Över 20 av våra resorter har tilldelats märkningen Ecoleader av TripAdvisor®.
§ Sedan 2017 är Club Meds utflykter, så-kallade Discovery Tours, ATR-certifierade.

Vad är BREEAM-certifiering?

Ett miljöcertifieringssystem som bedömer nyproducerade byggnader

Sedan 2018 har Club Med åttagit sig att miljöcertifiera all nyproduktion av resorter enligt BREEAMs system, eller enligt ett motsvarande lokalt miljöcertifieringssystem beroende på var i världen vi öppnar en ny resort. BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, som har funnits sedan 1990. Det är det mest spridda systemet för miljöcertifiering i Europa och har använts i över en halv miljon byggnader över hela världen.

I oktober 2017 inledde även Club Meds avdelning för nyproduktion och hållbar utveckling ett samarbete med BREEAM för att skapa nya, specifika riktmärken för miljövänlig byggnadsstandard inom hotellbranschen. Systemet utgår från resorter som består av flera byggnader spridda över stora arealer.

ETT URVAL AV VÅRA MILJÖCERTIFIERADE BYGGNADER:

Club Meds CSR-rapport från 2021

Sedan 2007 har Club Med publicerat en CSR-rapport (Corporate Social Responsibility) för att visa hur vi tar ansvar för och uppfyller – ibland överträffar – viktiga, lagstadgade krav på mänskliga rättigheter, miljö och socialt ansvar. Det är också betydelsefullt för oss att vara uppriktiga och transparenta gentemot alla våra anställda och samarbetspartners, och kunna visa på kontinuerliga framsteg inom de områden som behöver utvecklas.

Läs vår CSR-rapport från 2021